Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Ūdensaimniecības nozares uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošana
Title in English Improvement of the Management of the Labour protection system of a company in the water sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Urbāne
Reviewer Jānis Saulītis
Abstract Anotācija Maģistra darba autors: Signe Putilina Maģistra darba vadītājs: Valentīna Urbāne Doktors, Asociētais profesors Maģistra darba tēma: “Ūdenssaimniecības nozares uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošana” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 98 lapām. Maģistra darbs satur 15 attēlus, 14 tabulas, 10 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 57 literatūras avotus un interneta resursi. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikā esošie normatīvie akti darba aizsardzības jomā, grāmatas darba aizsardzībā, publikācijas, statistikas materiāli, izmantoti vispārpieejamie informatīvie materiāli interneta vietnēs, periodiskie izdevumi un valsts institūciju publicētās vadlīnijas, pētāmā uzņēmuma iekšējie normatīvie akti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Analizēt darba aizsardzības sistēmas organizācijas teorētiskos pamatprincipus. Izpētīt ūdens un kanalizācijas saimniecības nozares uzņēmumu attīstību Latvijā. Veikt darbinieku anketēšanu, lai analizētu darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanu saistībā ar darba drošības nodrošināšanu uzņēmumā. Veikt darba vides un darba vietas risku izpēti un novērtēšanu, tai skaitā ergonomisko risku izpēti. Izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošanai uzņēmumā un preventīvo pasākumu veikšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: S.Putilina Ūdenssaimniecības nozares uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas vadības pilnveidošana metodes metālapstrādes uzņēmumos: Maģistra darbs/ Darba vadītājs V.Urbāne – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2023. – 84 lpp. Atslēgas vārdi: ūdenssaimniecība, darba aizsardzība, darba vides riski, ergonomika, fiziska slodze preventīvie pasākumi.
Keywords ūdenssaimniecība, darba aizsardzība, darba vides riski, ergonomika, fiziska slodze preventīvie pasākumi.
Keywords in English water management, work safety, work environment risks, ergonomics, physical stress preventive measures
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 01.06.2023 22:04:44