Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par digitālā mārketinga ietekmi uz pirkšanas lēmumu pieņemšanu
Nosaukums angļu valodā Research on the impact of digital marketing on purchasing decisions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Kristīne Zēriete
Anotācija Noslēguma darba autore: Elīna Ļaksa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, dr.oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Pētījums par digitālā mārketinga ietekmi uz pirkšanas lēmumu pieņemšanu. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, 2 daļas – teorētiskā daļa un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 50 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu valodā, 27 angļu valodā un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tika noskaidrots, ka digitālais mārketings visbiežāk tiek definēts kā darbību kopums, kas ir vērsts uz patērētāju un uzņēmumu mijiedarbības nodrošināšanu un uzņēmuma produkcijas virzīšanu tirgū, izmantojot dažādas digitālās platformas. Tika secināts, ka digitālais marketings būtiski ietekmē lielas Latvijas patērētāju daļas lēmumus par pirkumiem – gan pozitīvi, gan dažkārt negatīvi. Tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmumiem digitālā mārketinga izmantošanas uzlabošanai savā mārketinga stratēģijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļaksa, E., Greitāne, R. (2023). Digitāla mārketinga ietekmes izpēte uz patērētāju lēmumiem par pirkumiem. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Atslēgas vārdi Digitālais mārketings, pirkšanas lēmumu pieņemšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital marketing, purchasing decisions.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 18:31:02