Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par digitālā mārketinga ietekmi uz pirkšanas lēmumu pieņemšanu
Title in English Research on the impact of digital marketing on purchasing decisions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Kristīne Zēriete
Abstract Noslēguma darba autore: Elīna Ļaksa Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Docente, dr.oec. Rita Greitāne Noslēguma darba temats: Pētījums par digitālā mārketinga ietekmi uz pirkšanas lēmumu pieņemšanu. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, 2 daļas – teorētiskā daļa un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 50 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu valodā, 27 angļu valodā un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tika noskaidrots, ka digitālais mārketings visbiežāk tiek definēts kā darbību kopums, kas ir vērsts uz patērētāju un uzņēmumu mijiedarbības nodrošināšanu un uzņēmuma produkcijas virzīšanu tirgū, izmantojot dažādas digitālās platformas. Tika secināts, ka digitālais marketings būtiski ietekmē lielas Latvijas patērētāju daļas lēmumus par pirkumiem – gan pozitīvi, gan dažkārt negatīvi. Tika izstrādāti priekšlikumi uzņēmumiem digitālā mārketinga izmantošanas uzlabošanai savā mārketinga stratēģijā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ļaksa, E., Greitāne, R. (2023). Digitāla mārketinga ietekmes izpēte uz patērētāju lēmumiem par pirkumiem. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, IEVF, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Keywords Digitālais mārketings, pirkšanas lēmumu pieņemšana.
Keywords in English Digital marketing, purchasing decisions.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 01.06.2023 18:31:02