Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par patērētāju zaļmaldināšanu Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Research on greenwashing of consumers in the Latvian market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Kristīne Zēriete
Anotācija Bakalaura darba autors: Jana Jahvarova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docente Dr. oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pētījums par patērētāju zaļmaldināšanu Latvijas tirgū Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījuma daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu un 92 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darbā teorētiskajā daļā ir izpētītas avotos sastopamās zaļmaldināšanas definīcijas un noteikti tās izpausmes veidi produktu iepakojumos. Darba pētījuma daļā, atbilstoši izstrādātai pētījuma metodoloģijai, veikta patērētāju aptauja, kurās rezultātā ir novērtēta patērētāju informētības pakāpe par ekoloģiskiem produktiem un noteikta zaļmaldināšanas ietekme uz pirkuma lēmuma pieņemšanu. Ir secināts, ka ir nepieciešamība pēc patērētāju izglītošanas un informēšanas par ekoloģiskiem produktiem, kā arī likumdošanas pilnveidošanas attiecibā uz vides paziņojumu lietošanu nepārtikas precēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jahvarova, J., Greitāne, R. (2023). Pētījums par patērētāju zaļmaldināšanu Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 68 lpp.
Atslēgas vārdi zaļmaldināšana, pirkšanas lēmuma pieņemšana, mārketings, nepārtikas preces, patērētāji
Atslēgas vārdi angļu valodā greenwashing, purchase decision, marketing, non-food products, consumers
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 18:01:30