Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Finanšu analīze un bankrotēšanas riska diagnostika K+S AG uzņēmumam un riska ietekme uz uzņemuma saistītam puses.
Nosaukums angļu valodā Financial analysis and diagnostics of the risk of bankruptcy for the K+S AG company and the impact of the risk on the company's related parties.
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Ilze Zariņa-Cīrule
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīts K+S AG uzņēmuma finansiālais nodrošinājums un bankrota risks, kā arī tā ietekme uz saistītajām pusēm. Pētījumā ir četras galvenās sadaļas, kā norādīts tālāk: Finanšu drošības teorija: šī daļa sniedz pārskatu par finanšu drošības teoriju, ietverot tās pamatprincipus, teorētiskos pamatus un galvenās koncepcijas. Tas kalpo kā teorētiskais pamats uzņēmuma K+S AG finanšu stabilitātes un bankrota riska analīzei. Finanšu analīze un diagnostika: šajā sadaļā tiek veikta visaptveroša uzņēmuma K+S AG finanšu analīze. Tas ietver uzņēmuma finanšu pārskatu, darbības rādītāju, likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un citu atbilstošu finanšu rādītāju novērtēšanu. Mērķis ir novērtēt uzņēmuma pašreizējo finansiālo stāvokli un identificēt iespējamās riska jomas. Bankrota riska novērtējums: šī daļa ir vērsta uz K+S AG uzņēmuma bankrota riska diagnostiku un novērtēšanu. Lai novērtētu bankrota iespējamību, pamatojoties uz uzņēmuma finanšu datiem un darbības rādītājiem, tiek izmantoti dažādi bankrota prognozēšanas modeļi, piemēram, Altmana Z-score un Tuffler bankrota modelis. Analīzes mērķis ir noteikt bankrota riska līmeni un iespējamās brīdinājuma pazīmes. Ietekme uz saistītajām pusēm: pēdējā sadaļā ir izpētīta bankrota riska iespējamā ietekme uz dažādām ar uzņēmumu K+S AG saistītajām ieinteresētajām personām. Tas ietver darbiniekus, akcionārus, kreditorus, piegādātājus un klientus. Pētījumā tiek pētīta iespējamā ietekme uz šīm pusēm attiecībā uz darba drošību, ieguldījumu vērtību, kredītspēju, biznesa attiecībām un klientu uzticību. Analizējot uzņēmuma K+S AG finansiālo nodrošinājumu un bankrota risku un tā ietekmi uz saistītajām pusēm, pētījuma mērķis ir sniegt vērtīgu ieskatu uzņēmuma finansiālajā stabilitātē un iespējamajos riskos. Rezultāti var kalpot par pamatu turpmākai analīzei un stratēģiju izstrādei, lai mazinātu bankrota risku un nodrošinātu uzņēmuma un tā ieinteresēto pušu finansiālo drošību.
Atslēgas vārdi Bankrotēšana, finanšu analīze, K+S AG, saistītas puses, Altman Z-score
Atslēgas vārdi angļu valodā Bankruptcy, financial analysis, K+S AG, related parties, Altman Z-score
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 13:40:13