Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Finanšu analīze un bankrotēšanas riska diagnostika K+S AG uzņēmumam un riska ietekme uz uzņemuma saistītam puses.
Title in English Financial analysis and diagnostics of the risk of bankruptcy for the K+S AG company and the impact of the risk on the company's related parties.
Department
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer Ilze Zariņa-Cīrule
Abstract Bakalaura darbā tiek pētīts K+S AG uzņēmuma finansiālais nodrošinājums un bankrota risks, kā arī tā ietekme uz saistītajām pusēm. Pētījumā ir četras galvenās sadaļas, kā norādīts tālāk: Finanšu drošības teorija: šī daļa sniedz pārskatu par finanšu drošības teoriju, ietverot tās pamatprincipus, teorētiskos pamatus un galvenās koncepcijas. Tas kalpo kā teorētiskais pamats uzņēmuma K+S AG finanšu stabilitātes un bankrota riska analīzei. Finanšu analīze un diagnostika: šajā sadaļā tiek veikta visaptveroša uzņēmuma K+S AG finanšu analīze. Tas ietver uzņēmuma finanšu pārskatu, darbības rādītāju, likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un citu atbilstošu finanšu rādītāju novērtēšanu. Mērķis ir novērtēt uzņēmuma pašreizējo finansiālo stāvokli un identificēt iespējamās riska jomas. Bankrota riska novērtējums: šī daļa ir vērsta uz K+S AG uzņēmuma bankrota riska diagnostiku un novērtēšanu. Lai novērtētu bankrota iespējamību, pamatojoties uz uzņēmuma finanšu datiem un darbības rādītājiem, tiek izmantoti dažādi bankrota prognozēšanas modeļi, piemēram, Altmana Z-score un Tuffler bankrota modelis. Analīzes mērķis ir noteikt bankrota riska līmeni un iespējamās brīdinājuma pazīmes. Ietekme uz saistītajām pusēm: pēdējā sadaļā ir izpētīta bankrota riska iespējamā ietekme uz dažādām ar uzņēmumu K+S AG saistītajām ieinteresētajām personām. Tas ietver darbiniekus, akcionārus, kreditorus, piegādātājus un klientus. Pētījumā tiek pētīta iespējamā ietekme uz šīm pusēm attiecībā uz darba drošību, ieguldījumu vērtību, kredītspēju, biznesa attiecībām un klientu uzticību. Analizējot uzņēmuma K+S AG finansiālo nodrošinājumu un bankrota risku un tā ietekmi uz saistītajām pusēm, pētījuma mērķis ir sniegt vērtīgu ieskatu uzņēmuma finansiālajā stabilitātē un iespējamajos riskos. Rezultāti var kalpot par pamatu turpmākai analīzei un stratēģiju izstrādei, lai mazinātu bankrota risku un nodrošinātu uzņēmuma un tā ieinteresēto pušu finansiālo drošību.
Keywords Bankrotēšana, finanšu analīze, K+S AG, saistītas puses, Altman Z-score
Keywords in English Bankruptcy, financial analysis, K+S AG, related parties, Altman Z-score
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 01.06.2023 13:40:13