Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Riepu pirolīzes tehnoloģiskā procesa ietekmes uz vidi pētījumi un īstenošanas iespējas atbilstoši Latvijas likumdošanai
Nosaukums angļu valodā Studies of the impact of technological process of tire pyrolysis on environment and implementation possibilities in accordance with the Latvian legislation
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Juris Mālers
Recenzents Remo Merijs-Meri
Anotācija Bakalaura darbā apskatīta nolietotu riepu apsaimniekošanas situācija Latvijā, veikts riepu pārstrādes ar pirolīzes metodi tehnoloģijas apskats, kā ietvaros identificēti potenciālie piesārņojuma avoti. Novērtēta riepu pirolīzes tehnoloģiskā procesa ietekme uz vidi un preventīvie pasākumi. Eksperimentālajā daļā izvirzīti pētāmie scenāriji, kas raksturo dažādas pirolīzes iekārtas jaudas, atrašanās vietas un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas. Katram scenārijam aprēķināti piesārņojošo vielu daudzumi un koncentrācijas, kā arī veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana. Salīdzinātas piesārņojošo vielu koncentrācijas skurstenī un apkārtējā vidē ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem. Darbs satur 17 tabulas, 9 attēlus, 2 shēmas, 48 literatūras avotus un ir 84 lpp. apjomā.
Atslēgas vārdi Pirolīze, riepas, datormodelēšana, gaisa piesārņojums, emisijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Pyrolysis, tires, computer modeling, air pollution, emissions
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 09:36:22