Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Riepu pirolīzes tehnoloģiskā procesa ietekmes uz vidi pētījumi un īstenošanas iespējas atbilstoši Latvijas likumdošanai
Title in English Studies of the impact of technological process of tire pyrolysis on environment and implementation possibilities in accordance with the Latvian legislation
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Juris Mālers
Reviewer Remo Merijs-Meri
Abstract Bakalaura darbā apskatīta nolietotu riepu apsaimniekošanas situācija Latvijā, veikts riepu pārstrādes ar pirolīzes metodi tehnoloģijas apskats, kā ietvaros identificēti potenciālie piesārņojuma avoti. Novērtēta riepu pirolīzes tehnoloģiskā procesa ietekme uz vidi un preventīvie pasākumi. Eksperimentālajā daļā izvirzīti pētāmie scenāriji, kas raksturo dažādas pirolīzes iekārtas jaudas, atrašanās vietas un dūmgāzu attīrīšanas iekārtas. Katram scenārijam aprēķināti piesārņojošo vielu daudzumi un koncentrācijas, kā arī veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana. Salīdzinātas piesārņojošo vielu koncentrācijas skurstenī un apkārtējā vidē ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem. Darbs satur 17 tabulas, 9 attēlus, 2 shēmas, 48 literatūras avotus un ir 84 lpp. apjomā.
Keywords Pirolīze, riepas, datormodelēšana, gaisa piesārņojums, emisijas
Keywords in English Pyrolysis, tires, computer modeling, air pollution, emissions
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 01.06.2023 09:36:22