Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iespēju novērtējums ārējās vides ietekmē
Nosaukums angļu valodā Assessment of the possibilities of public catering enterprises under the influence of the external environment
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents Maija Šenfelde
Anotācija Bakalaura darba autors: Anna Gerda Kauce Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Judīte Jakubāne Bakalaura darba temats: Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iespēju novērtējums ārējās vides ietekmē. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā ir iekļauti 15 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 46 avoti. Darbam ir pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izanalizēta teorētiskā literatūra par ēdināšanas pakalpojumu nozari un ārējās vides faktoriem. Veikta ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu vadītāju intervijas. Veikta ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu analīze. Veikta SVID un M.Portera piecu spēku analīze. Tika novērtēta ārējās vides faktoru ietekme uz ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem.
Atslēgas vārdi ārējās vides faktori, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā external environmental factors, public catering companies, development opportunities
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2023 00:19:21