Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Personāla vadības procesu attīstības stratēģija mazumtirdzniecības uzņēmuma darba nepārtrauktības nodrošināšanai
Nosaukums angļu valodā Personnel Management process development strategy to ensure business continuity of the retail company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Aivars Dresmanis
Recenzents Laura Celmiņa
Anotācija Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, astoņas tabulas, viena formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu, 41 angļu valodā un viens poļu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba ietvaros autors aplūkojis personāla vadības stratēģijas nozīmi mazumtirdzniecības nozarē. Darba ietvaros veikta pētāmā objekta esošo procesu analīze un identificēts process, kurā nepieciešami uzlabojumi. Darba ietvaros analizēti iekšējie un ārējie aptaujas dati, lai izstrādātu priekšlikumus procesa uzlabošanai. Izstrādāts piedāvājums jaunai procesa stratēģijai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Krūma S. (2023). Personāla vadības procesu attīstības stratēģijas izstrāde mazumtirdzniecības uzņēmumā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF, profesionālā bakalaura studiju programma “Līderība un vadība” 93 lpp.
Atslēgas vārdi personāla vadība, stratēģija, personāla vadības procesi, mazumtirdzniecība, darbinieki mazumtirdzniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā human resource, strategy, retail, retail employees, human resource management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2023 19:59:29