Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Android lietotne Latvijas vēstures mācību materiālu apgūšanai
Nosaukums angļu valodā Android Application for Learning Latvian History Subject Materials
Struktūrvienība 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Olga Krutikova
Recenzents Marina Uhanova
Anotācija Darba mērķis ir projektēt un izstrādāt lietotni Android vidē kā palīgmateriālu Latvijas vēstures mācību materiālu apgūšanai. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās trīs daļas veltītas teorijai, kur tiek apskatīta un analizēta informācija no dažādiem literatūras resursiem. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas mācību metodoloģijas, digitālo resursu ieviešanas process mācību procesā, kā arī aprakstīti vairāki pētījumi, mācību procesā izmantojot interaktīvas pieejas. Otrajā daļā tiek aplūkoti jau pieejami mācību palīgmateriāli vielas apgūšanai gan pasaulē, gan Latvijā, kā arī tiek aprakstītas un salīdzinātas dažādas viktorīnu formāta aplikācijas. Trešajā daļā tiek salīdzinātas divas Android lietotņu izstrādes vides, lai izvēlētos piemērotāko lietotnei. Ceturtā daļa ir praktiskā daļa, kurā tiek sagatavots mācību materiāls par 20.gs Latvijas vēstures tēmu, kā arī tiek aprakstīts lietotnes izstrādes process, izmantojot AndroidStudio izstrādes dzinēju. Šajā nodaļā tiek aprakstīti arī iegūtie pētījuma dati par aplikācijas efektivitāti. Darbs sastāv no 50 lappusēm, 26 attēliem, 4 tabulām, 3 pielikumiem un 63 izmantoto informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi ANDROID LIETOTNE, MĀCĪBU MATERIĀLS, IZGLĪTĪBAS METODOLOĢIJAS
Atslēgas vārdi angļu valodā ANDROID APP, LEARNING MATERIALS, EDUCATIONAL METHODOLOGIES
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 22:38:45