Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Android lietotne Latvijas vēstures mācību materiālu apgūšanai
Title in English Android Application for Learning Latvian History Subject Materials
Department Viedo datortehnoloģiju institūts
Scientific advisor Olga Krutikova
Reviewer Marina Uhanova
Abstract Darba mērķis ir projektēt un izstrādāt lietotni Android vidē kā palīgmateriālu Latvijas vēstures mācību materiālu apgūšanai. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās trīs daļas veltītas teorijai, kur tiek apskatīta un analizēta informācija no dažādiem literatūras resursiem. Pirmajā nodaļā tiek aprakstītas mācību metodoloģijas, digitālo resursu ieviešanas process mācību procesā, kā arī aprakstīti vairāki pētījumi, mācību procesā izmantojot interaktīvas pieejas. Otrajā daļā tiek aplūkoti jau pieejami mācību palīgmateriāli vielas apgūšanai gan pasaulē, gan Latvijā, kā arī tiek aprakstītas un salīdzinātas dažādas viktorīnu formāta aplikācijas. Trešajā daļā tiek salīdzinātas divas Android lietotņu izstrādes vides, lai izvēlētos piemērotāko lietotnei. Ceturtā daļa ir praktiskā daļa, kurā tiek sagatavots mācību materiāls par 20.gs Latvijas vēstures tēmu, kā arī tiek aprakstīts lietotnes izstrādes process, izmantojot AndroidStudio izstrādes dzinēju. Šajā nodaļā tiek aprakstīti arī iegūtie pētījuma dati par aplikācijas efektivitāti. Darbs sastāv no 50 lappusēm, 26 attēliem, 4 tabulām, 3 pielikumiem un 63 izmantoto informācijas avotiem.
Keywords ANDROID LIETOTNE, MĀCĪBU MATERIĀLS, IZGLĪTĪBAS METODOLOĢIJAS
Keywords in English ANDROID APP, LEARNING MATERIALS, EDUCATIONAL METHODOLOGIES
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 30.05.2023 22:38:45