Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga komunikāciju kampaņu efektivitātes paaugstināšanas projekts sabiedrisko attiecību aģentūrā
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing the Effectiveness of Marketing Communication Campaigns for PR Agency
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Jankovska
Recenzents Rasma Pīpiķe
Anotācija Bakalaura darba autore: Loreta Diāna Brakmane Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Ilze Jankovska Bakalaura darba temats: Mārketinga komunikācijas kampaņu efektivitātes paaugstināšanas projekts sabiedrisko attiecību aģentūrā Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 3 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu un 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: bakalaura darba mērķis bija izpētīt un noteikt efektīvas mārketinga komunikācijas kampaņas veidojošos paņēmienus un izstrādāt efektīvu mārketinga komunikācijas kampaņu aģentūrai SIA “Divi gani”. Darba rezultātā mērķis tika sasniegts un apstiprinājās sākotnēji izvirzītā hipotēze par to, ka veidojot divvirziena komunikāciju un uzrunājot, iesaistot mērķauditoriju mārketinga komunikācijas procesā, kampaņa sniedz lielāku efektivitāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Brakmane, L. D., Jankovska, I. (2023). Mārketinga komunikācijas kampaņu efektivitātes paaugstināšanas projekts sabiedrisko attiecību aģentūrā. Bakalaura darbs. Rīgā: RTU, IEVF, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbība un vadību zinības mārketinga specialitāte” 68 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketings, komunikācijas process, mārketinga komunikācijas procesa veidojošie paņēmieni, mārketinga komunikācijas kampaņu efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, the process of communication, the techniques that make up the marketing communication process, and increasing the effectiveness of marketing communications campaigns
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 21:51:16