Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Dronu tehnoloģiju ArduPilot un PX4 izpēte un salīdzināšana
Nosaukums angļu valodā Drone Technology ArduPilot and PX4 Research and Comparison
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Svetlana Jurenoka
Recenzents Ēriks Kļaviņš
Anotācija Ar dronu tehnoloģiju pieaugumu un attīstību pieaug arī vajadzība pēc dronu inženieriem un programmētājiem. Tādējādi, ir būtiski izpētīt dronu programmēšanas iespējas un jau esošās programmaparatūras. Šī bakalaura darba mērķis izpētīt dronus un salīdzināt Ardupilot un PX4 tehnoloģijas un to ietekmi uz dronu stabilitāti un precizitāti lidojuma laikā. Darbā tiek apskatīti droni un to pielietojumi, analizēti populārākie dronu autopilota programmaparatūras, kā arī izpētītas ArduPilot un PX4 tehnoloģijas un to pielietojumi citu autoru darbos. Darba autors izstrādā skriptus ArduPilot un PX4 programmaparatūru salīdzināšanai, izveido salīdzināšanas kritērijus un veic eksperimentus ar abām programmaparatūrām, izmantojot dronu simulācijas. Iegūtie rezultāti tiek rūpīgi analizēti, lai secinātu par to, kura programmaparatūra sniedz labāku veiktspēju un funkcionalitāti konkrētās situācijās. Dati par darba apjomu – 71 lappušu, 25 attēli, 3 tabula, 7 pielikumi un 40 izmantoto informācijas avotu skaits.
Atslēgas vārdi Droni, ArduPilot, PX4, Dronu programmēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Drones, ArduPilot, PX4, Drone programming
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 17:48:23