Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmējdarbības pilnveidošanas projekts IT uzņēmumā”
Title in English „Project for enhancing business performance in IT company”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Budņiks
Abstract Diplomprojekta temats: Uzņēmējdarbības pilnveidošanas projekts IT uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: 102 lpp. datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Darbā ietvertas 19 tabulas, 19 attēli, 13 formulas un 3 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauts 21 izmantotās literatūras avots. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, ka arī novērtēti uzņēmuma krājumi un to aprite. Pētījumu rezultātā tiek izvirzītas problēmas, kuru atrisināšanai tiek izstrādāti trīs uzņēmējdarbības pilnveidošanās priekšlikumi: jaunas, racionālas brāķēto produktu kompensēšanas sistēmas ieviešana, esošās iepirkumu sistēmas nomaiņa, kā arī piemērotākas krājumu vadības metodes izstrāde, kas ļauj izvairīties no liekiem krājumiem uzņēmumā.
Keywords Diplomprojektā analizēts uzņēmums SIA "Mikrotīkls".
Keywords in English In project were analyzed company Mikrotik.
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 07.01.2012 15:16:35