Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitalizācijas ieviešanas ietekmējošo faktoru novērtējums lopkopības uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors influencing the Implementation of Digitization in Livestock Enterprises
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Angelina Roša
Anotācija Noslēguma darba autors: Hugo Mauricio Paz Roca Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. profesors Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Digitalizācijas ieviešanu lopkopības uzņēmumos ietekmējošo faktoru novērtējums Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā; tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā ir 14 attēli, 6 tabulas un 4 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 0 avotus latviešu valodā, 71 angļu valodā. Darbam ir pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: pašreizējo laikmetu raksturo digitālā revolūcija, un uzņēmumos un nozarēs notiek paātrināta transformācija. Tagad, lai aprakstītu šīs korekcijas, bieži tiek lietoti tādi termini kā "Industry 4.0", "digitalization" un "smart". Lai attīstītos pašreizējā laikmetā, pat lopkopības saimniecībām ir jāpierod pie šīs pārejas un jāizmanto digitalizācija. Tomēr lopkopji var aizkavēt savas nozares saistīšanu ar digitalizāciju un AI. Lai palīdzētu viņiem šajā pārejā, tika veikts zinātnisks pētījums, lai noteiktu, kuri lopkopības procesi ir piemēroti digitalizācijai, un visas nozares priekšrocības. Šī pētījuma mērķis ir sniegt lopkopjiem ceļvedi, kā izprast digitalizācijas, digitalizācijas un digitālās transformācijas jēdzienus to kontekstā. Turklāt tajā tiek pētīta tādu jauno tehnoloģiju kā blokķēde, IoT, lielie dati un AI dzīvotspēja lopkopībā. Izprotot katru procesu un tā digitālo risinājumu, var definēt dažādus digitalizācijas periodus un izveidot ceļvedi lopkopības uzņēmuma digitalizācijas statusa noteikšanai. Tas palīdzēs uzņēmumiem uzsākt digitālo pāreju, nosakot jomas, kurās papildu resursi būtu visizdevīgākie. Šis darbs sniedz lopkopības uzņēmumiem rīku digitalizācijas pakāpes novērtēšanai, kā arī norādes un piemērus par digitālās transformācijas priekšrocībām viņu nozarē. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Hugo Mauricio Paz Roca Digitalizācijas ieviešanu lopkopības uzņēmumos ietekmējošo faktoru novērtējums Maģistra darbs/ Hugo Mauricio Paz Roca, V. Šatrevičs. - Rīga: RTU, FEEM, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 97 lpp. - 2023 lpp.
Atslēgas vārdi Factors influencing the implementation of digitalization in livestock enterprises
Atslēgas vārdi angļu valodā Factors influencing the implementation of digitalization in livestock enterprises
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 15:25:48