Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitalizācijas ieviešanas ietekmējošo faktoru novērtējums lopkopības uzņēmumos
Title in English Assessment of Factors influencing the Implementation of Digitization in Livestock Enterprises
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Angelina Roša
Abstract Noslēguma darba autors: Hugo Mauricio Paz Roca Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. profesors Vladimirs Šatrevičs Noslēguma darba temats: Digitalizācijas ieviešanu lopkopības uzņēmumos ietekmējošo faktoru novērtējums Noslēguma darbs rakstīts angļu valodā; tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā ir 14 attēli, 6 tabulas un 4 formulas. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 0 avotus latviešu valodā, 71 angļu valodā. Darbam ir pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: pašreizējo laikmetu raksturo digitālā revolūcija, un uzņēmumos un nozarēs notiek paātrināta transformācija. Tagad, lai aprakstītu šīs korekcijas, bieži tiek lietoti tādi termini kā "Industry 4.0", "digitalization" un "smart". Lai attīstītos pašreizējā laikmetā, pat lopkopības saimniecībām ir jāpierod pie šīs pārejas un jāizmanto digitalizācija. Tomēr lopkopji var aizkavēt savas nozares saistīšanu ar digitalizāciju un AI. Lai palīdzētu viņiem šajā pārejā, tika veikts zinātnisks pētījums, lai noteiktu, kuri lopkopības procesi ir piemēroti digitalizācijai, un visas nozares priekšrocības. Šī pētījuma mērķis ir sniegt lopkopjiem ceļvedi, kā izprast digitalizācijas, digitalizācijas un digitālās transformācijas jēdzienus to kontekstā. Turklāt tajā tiek pētīta tādu jauno tehnoloģiju kā blokķēde, IoT, lielie dati un AI dzīvotspēja lopkopībā. Izprotot katru procesu un tā digitālo risinājumu, var definēt dažādus digitalizācijas periodus un izveidot ceļvedi lopkopības uzņēmuma digitalizācijas statusa noteikšanai. Tas palīdzēs uzņēmumiem uzsākt digitālo pāreju, nosakot jomas, kurās papildu resursi būtu visizdevīgākie. Šis darbs sniedz lopkopības uzņēmumiem rīku digitalizācijas pakāpes novērtēšanai, kā arī norādes un piemērus par digitālās transformācijas priekšrocībām viņu nozarē. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Hugo Mauricio Paz Roca Digitalizācijas ieviešanu lopkopības uzņēmumos ietekmējošo faktoru novērtējums Maģistra darbs/ Hugo Mauricio Paz Roca, V. Šatrevičs. - Rīga: RTU, FEEM, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 97 lpp. - 2023 lpp.
Keywords Factors influencing the implementation of digitalization in livestock enterprises
Keywords in English Factors influencing the implementation of digitalization in livestock enterprises
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 30.05.2023 15:25:48