Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Attālinātā darba ietekmes novērtējums uz darba kvalitāti tirgu uzraugošajās valsts organizācijās
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Remote Work on the Quality of Work in Market Surveillance Public Organizations
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maģistra darba autors: Dāvis Perševics Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Attālinātā darba kvalitātes novērtēšanas modelis tirgu uzraugošajās valsts organizācijās Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģijas un empīriskā daļa, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbā kopā (neskaitot pielikumus) ir 83 lapaspuses, 34 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti angļu valodā un 18 latviešu valodā. Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā izteiktā hipotēze – tirgu uzraugošajām valsts organizācijām pielāgoti darba kvalitātes novērtēšanas kritēriji, kas atbilstoši izvēlētajam darba organizācijas veidam ļauj adekvāti novērtēt darbinieku paveiktā darba kvalitāti, neapstiprinās, jo neatkarīgi no darba organizācijas veida darba kvalitāti ietekmējošie faktori būtiski neatšķiras, līdz ar to arī nav jēgas izstrādāt speciāli attālinātajai darba organizācijai pielāgotus darba novērtēšanas kritērijus, jo tie, tāpat kā paveiktā darba kvalitāti ietekmējošie faktori, būtiski neatšķirtos no šobrīd izmantotās paveiktā darba novērtēšanas metodikas. Pētījuma gaitā tika noteikti paveiktā darba ietekmējošie faktori tirgu uzraugošajā valsts organizācijā Latvijā – Latvijas Republikas Konkurences padomē un veikta minētās organizācijas darbinieku aptauja, kuras ietvaros tika veikts iegūto darba kvalitāti ietekmējošo faktoru novērtējums. Lai gan pētījuma ievadā izteiktā hipotēze neapstiprinājās, autors kā vienu no iespējamajiem īstermiņa darba kvalitātes novērtēšanas veidiem tirgu uzraugošajā valsts organizācijā ieteiktu 360 grādu novērtēšanu, kas dotu iespēju novērtēt konkrētā darba izpildes laikā pieļautās kļūdas, tādā veidā mazinot to atkārtošanos nākotnē un sniedzot papildus kvalitātes uzlabošanos Latvijas Republikas Konkurences padomē, līdz ar to pētījuma rezultātā ir izstrādātas vadlīnijas, kādos gadījumos organizācijai būtu jāizmanto 360 grādu novērtēšanu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Perševics, D. (2023). Attālinātā darba ietekmes novērtējums uz darba kvalitāti tirgu uzraugošajās valsts organizācijās. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, maģistra akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 83 lpp.
Atslēgas vārdi Attālinātais darbs; Darba kvalitāte; Tirgu uzraugošās valsts organizācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Remote work; Quality of work; Market Surveillance Public Organizations
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 12:41:31