Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums E-komercijas platformas Magento lojalitātes programmas moduļa izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of the Loyalty Program Module for the Magento E-Commerce Platform
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Jānis Grundspeņķis
Anotācija Bakalaura darba tips – 3 tips: Produkta vai prototipa izstrāde. Bakalaura darbs ir veltīts klientu lojalitātes nozīmes un ietekmējošo faktoru izpētei, analīzei e-komercijas tīmekļa vietnēs, kā arī izpētīt jau esošos moduļus Magento e-komercijas platformā saistībā ar lojalitātes programmu. Balstoties uz analīzes rezultātiem, izstrādāt kvalitatīvu lojalitātes programmas moduli Magento e- komercijas platformā, kas palīdz veicināt klientu lojalitāti. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: izpētīt jau esošos moduļus Magento e-komercijas platformā saistībā ar lojalitātes programmu; izveidot visu nepieciešamo infrastruktūra, lai uzstādītu Magento e-komercijas platformu; identificēt kāda funkcionalitāte ir iekļaujama modulī; izstrādāt kvalitatīvu lojalitātes programmas moduli; veikt moduļa praktisko realizāciju un pārbaudīt tā darbību; salīdzināt izstrādāto moduli Magento e-komercijas platformā ar jau esošajiem moduļiem pēc izvēlētiem kritērijiem. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām un nobeiguma. Ievadā tiek aprakstīta tēmas aktualitāte, bakalaura darba mērķi un veicamie uzdevumi. Pirmajā nodaļā tiek noteikti faktori, kas ietekmē klientu lojalitāti un aprakstīti jau esošie lojalitātes programmas moduļi Magento e-komercijas platformā. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta nepieciešamās tehnoloģijas infrastruktūras izveidei priekš Magento e-komercijas platformas un platformas uzstādīšana lokāli. Trešajā nodaļa tiek veikta funkcionalitātes identificēšana, kas ir iekļaujama modulī, kā arī kvalitatīva lojalitātes moduļa izstrāde. Ceturtā nodaļa satur vērtēšanas kritēriju aprakstu, kā arī izstrādātā moduļa pārbaudi un salīdzināšana ar jau esošajiem moduļiem, balstoties uz vērtēšanas kritēriju rezultātiem. Darbā ir: 67 lpp. teksta, 59 attēli, 9 tabulas un 31 bibliogrāfijas avoti. Atslēgvārdi: E-komercija; Klientu lojalitāte; Magento; Lojalitātes programma.
Atslēgas vārdi E-komercija; Klientu lojalitāte; Magento; Lojalitātes programma.
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce; Client loyalty; Magento; Loyalty program.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2023 11:36:24