Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Risku samazināšana un pārvaldība ūdens apsaimniekošanas nozares uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Safety risks reduction and management in water management companies
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Jānis Ķipsna
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lappuses, tajā iekļauti 35 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauti 33 avoti latviešu, 22 angļu un 3 franču valodā. Darbam ir pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir noskaidrot, kādā veidā varētu tikt samazināts darba vides kritiena un asfiksijas/saindēšanās risku līmenis, veicot darbus ūdens apsaimniekošanas nozares pazemes būvēs. Darbā ir aplūkota nozarei raksturīga darba vides iekšējās uzraudzības specifika un ir iezīmēta tās īstenošanas specifiska problemātika. Darbā ir apskatītas pētāmo darba vides risku bīstamības pakāpes samazināšanai paredzētās metodes un šīm nolūkam izmantojamie aizsardzības līdzekļi, kā arī aplūkots tas, cik efektīvi darba vides risku atkārtotai novērtēšanai nozares uzņēmumos var tikt pielietotas vienkāršotas matricas risku novērtēšanas metodes. Darba noslēdzošajā daļā ir aprakstīta dažādu aizsardzības līdzekļu eksperimentāla izmantošana nozarei raksturīgajās pazemes būvēs, kā arī ir veikti gaisa vides indikatīvie mērījumi. Par nozīmīgāko darba rezultātu autors uzskata darbā iezīmētās nepilnības Latvijas Republikā pastāvošajā normatīvajā regulējumā darba aizsardzības jomā, tajā skaitā nepilnības, par kurām Eiropas Komisija pieņēma pārbaudei autora iesniegto sūdzību par LESD 288.panta iespējamo pārkāpšanu ar ierosinājumu uzsākt pret Latvijas Republiku attiecīgu pārkāpuma procedūru.
Atslēgas vārdi Ūdens apsaimniekošana, pazemes būves, slēgtas telpas, kritiena risks, asfiksijas un saindēšanas risks, evakuācijas līdzekļi, atkārtotas risku novērtēšanas metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Water management, underground structures, confined spaces, fall risk, asphyxiation and poisoning risk, means of evacuation, repeated risk assessment method
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 12:25:44