Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Risku samazināšana un pārvaldība ūdens apsaimniekošanas nozares uzņēmumos
Title in English Safety risks reduction and management in water management companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Jānis Ķipsna
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lappuses, tajā iekļauti 35 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir iekļauti 33 avoti latviešu, 22 angļu un 3 franču valodā. Darbam ir pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir noskaidrot, kādā veidā varētu tikt samazināts darba vides kritiena un asfiksijas/saindēšanās risku līmenis, veicot darbus ūdens apsaimniekošanas nozares pazemes būvēs. Darbā ir aplūkota nozarei raksturīga darba vides iekšējās uzraudzības specifika un ir iezīmēta tās īstenošanas specifiska problemātika. Darbā ir apskatītas pētāmo darba vides risku bīstamības pakāpes samazināšanai paredzētās metodes un šīm nolūkam izmantojamie aizsardzības līdzekļi, kā arī aplūkots tas, cik efektīvi darba vides risku atkārtotai novērtēšanai nozares uzņēmumos var tikt pielietotas vienkāršotas matricas risku novērtēšanas metodes. Darba noslēdzošajā daļā ir aprakstīta dažādu aizsardzības līdzekļu eksperimentāla izmantošana nozarei raksturīgajās pazemes būvēs, kā arī ir veikti gaisa vides indikatīvie mērījumi. Par nozīmīgāko darba rezultātu autors uzskata darbā iezīmētās nepilnības Latvijas Republikā pastāvošajā normatīvajā regulējumā darba aizsardzības jomā, tajā skaitā nepilnības, par kurām Eiropas Komisija pieņēma pārbaudei autora iesniegto sūdzību par LESD 288.panta iespējamo pārkāpšanu ar ierosinājumu uzsākt pret Latvijas Republiku attiecīgu pārkāpuma procedūru.
Keywords Ūdens apsaimniekošana, pazemes būves, slēgtas telpas, kritiena risks, asfiksijas un saindēšanas risks, evakuācijas līdzekļi, atkārtotas risku novērtēšanas metode
Keywords in English Water management, underground structures, confined spaces, fall risk, asphyxiation and poisoning risk, means of evacuation, repeated risk assessment method
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 29.05.2023 12:25:44