Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Savstarpējās novērtēšanas rīku salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Peer Evaluation Tools
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Ilze Birzniece
Recenzents Svetlana Jurenoka
Anotācija Bakalaura darbā apskatīta savstarpējās vērtēšanas ieviešana, izmantojot digitālos rīkus. Savstarpējā vērtēšana augstākajā izglītībā ir papildinatradicionālās vērtēšnaas formas un piedāvā dažādas priekšrocības. Savstarpējās novērtēšanas ieviešana, izmantojot digitālos rīkus, palīdz novērtēšanas procesu automatizēt, taču starp pieejamajiem rīkiem ir nepieciešams izvēlēties to, kurš atbilst individuālajām prasībām. Šī pētījuma mērķis ir atrisināt šo problēmu, salīdzinot vairākus digitālos savstarpējās novērtēšanas rīkus un sniedzot vadlīnijas vajadzīgā rīka izvēlei, kā arīlietotāja rokasgrāmatu izveide, lai izvēlēto rīku izmantotu efektīvi. Darbā tiek apskatīts student savstarpējās vērtēšanas jēdziens, tā priekšrocības un izmantošanas iespējas augstākajā izglītībā, salīdzināti trīs dažādi digitālie savstarpējās vērtēšanas rīki, pamatojoties uz to iespējām. Lai padziļināti analizētu rīkus, katram rīkam ir veikta lietojamības testēšana ar nepieredzējušiem lietotājiem, lai identificētu lietojamības problēmas, un, pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, ir izveidotas lietotāja rokasgrāmatas identificēto problēmu sekmīgai pārvarēšanai. Bakalaura darbs sniedz lasītājam iespēju novērtēt dažādus kritērijus, kas jāņem vērā, izvēloties savsartpējo novērtēšanu atbasltošu rīku, un lietotāja rokasgrāmatu, lai efektīvi izmantotu vairākus izvēlētos rīkus. Darba apjoms ir 73 lappuses, kas ietver 18 tabulas, 18 attēlus un darbam ir 16 pielikumi.
Atslēgas vārdi Savstarpējā novērtēšana, Digitālie savstarpējās vērtēšanas rīki, Lietojamības testēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Peer evaluation, Digital peer evaluation tools, Usability testing
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2023 11:13:53