Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumā”
Title in English „Development of marketing strategy in an enterprise“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor lekt. I.Andersone
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autors: students Romans Belokurovs. Bakalaura darba tēma: Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumā. Autors ir studējis : RTU, IEVF, TIN, studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darba mērķis : ir Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumam SIA Beauty Town. Darba analītiska un apskata daļa tiek izklāstīts tirgzinību jēdziens, būtība un nozīme, stratēģijas un stratēģiju izstrādāšanas procesa posmi. Pētījumu un aprēķinu daļa izskatīti SIA Beauty town darbības aspekti, tiek aprakstīts un analizēts SIA Beauty town uzņēmums izmantojot segmentēšanas, konkurences un SVID analīzes modeļus. Tiek piedāvāta konkrēta tirgzinības stratēģija un konkrēts rīcības plāns šīs stratēģijas realizēšanai praksē. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka balstoties uz uzņēmuma sniegtajiem datiem, darbā tiek izstrādās stratēģijas un autors secina, ka piedalīšanās līdzīgās izstādēs u citi pasākumi palīdzes nostiprināt pozīciju tirgū. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, nobeiguma un bibliogrāfiska saraksta. Darba apjoms ir 63 lappuses, kuras ievietoti 7 attēli un 9 tabulas, bibliogrāfija 12 avoti latviešu un 3 krievu valodā.
Keywords Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana uzņēmumā.
Keywords in English Development of the marketing strategy in the enterprise.
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 11:41:09