Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ietekmeru mārketinga ietekmes novērtējums uz zīmolvedību
Nosaukums angļu valodā Assessment of Influencer Marketing Impact on Branding
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Linda Saulīte
Anotācija Noslēguma darba autore: Elizabete Rumjanceva Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: Docente, Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Ietekmeru mārketinga ietekmes novērtējums uz zīmolvedību. Noslēguma darbs rakstīts: latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 37 attēli, 6 tabulas 14 formulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 11 avoti latviešu valodā un 32 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Noslēguma darba mērķis ir veikt pētījumu par ietekmeru mārketinga ietekmes novērtēšanu uz zīmolvedību un izstrādāt maģistra darba novitāti – matemātisku modeli. Darba gaitā tika veiktas ekspertu intervijas, kuras mērķis bija noskaidrot mārketinga ekspertu viedokli par ietekmeru mārketingu. Tika veikta arī patērētāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot patērētāju pieredzi, saskaroties ar ietekmeru radīto saturu. Tika veikta mediju un reklāmas aģentūras realizēto ietekmeru mārketinga kampaņu analīze. No aptaujas un ekspertu interviju rezultātiem, kā arī autores veiktajām analīzēm tika izstrādāta maģistra darba novitāte. Tika konstatēts ar kādiem izaicinājumiem un problēmām zīmols var saskarties, izmantojot ietekmeru mārketingu un izstrādāts modelis ietekmera efektivitātes aprēķināšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Rumjanceva, E., Andersone, I. (2023). Ietekmeru mārketinga ietekmes novērtējums uz zīmolvedību. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, TIN, maģistra akadēmiskā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 97 lpp.
Atslēgas vārdi Ietekmeru mārketings, zīmolvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā Influencer marketing, branding
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 19:22:23