Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Klientu skaita palielināšanas projekts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project of Increasing the Number of Customers in a Food Service Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Evita Štrausa
Anotācija Bakalaura darba „Klientu skaita palielināšanas projekts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā” autore ir Rīgas tehniskās universitātes inženierekonomikas un vadības fakultātes bakalaura profesionālās studijas 4.kursa studente Sofija Astratova. Šīs tēmas izpēte ļaus, pamatojoties uz zinātnisko avotu analīzi un praktisko pieredzi, izstrādāt ieteikumus, kas palīdz palielināt klientu bāzi, kā arī veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, apmierināt viņu vajadzības, kas paaugstinās sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu konkurētspējas līmeni. Bakalaura darba gaitā tika identificētas trīs galvenās restorāna “Unagi Inu” problēmas, kas saistītas ar esošo un potenciālo klientu trūkumu. Šīs problēmas ietver skaidra uzņēmuma mārketinga plāna trūkumu, izmaiņas patērētāju vēlmēs un sliktu iekšējo komunikāciju uzņēmumā. Ar teorētisko un praktisko zināšanu palīdzību darba autore sastādīja ieteikumu plānu iespējamam šo problēmu risinājumam uzņēmuma attīstībai un lielāka patērētāju skaita piesaistei. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projekta aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 12 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 5 avoti latviešu un 58 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Atslēgas vārdi: mārketinga stratēģijas, mērķa auditorija, klientu vajadzību apmierināšana, ēdināšanas uzņēmumi.
Atslēgas vārdi mārketinga stratēģijas, mērķa auditorija, klientu vajadzību apmierināšana, ēdināšanas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing strategies, target audience, customer needs satisfaction, food service companies
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 16:51:03