Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Ūdeņraža loma enerģētikā un transportā"
Nosaukums angļu valodā "Hydrogen role in transport and energy sectors"
Struktūrvienība 32000 Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Darba vadītājs Alīna Safronova
Recenzents Gunārs Valdmanis
Anotācija Darba tēma - Ūdeņraža (H2) izmantošana transportā un enerģētikā. Bakalaura darba ietvaros tika pētīts H2 izmantošanas iespējas enerģētikā un transportā. Tika apkopota informācija par H2 izmantošanas, ražošanas un pārvades iespējām, kas ir veids, kā veikt enerģijas uzkrāšanas pasākumus, samazinot fosilo kurināmo ietekmi uz vidi un uzlabot gaisa kvalitāti, samazinot SEG emisiju izdalīšanos atmosfērā. Pirmajā daļā tika apskatīta H2 loma enerģētikā un transportā, lai izprastu esošo ūdēnraža infrastruktūras attīstības iespējas. Otrajā daļā aprakstīti tehnoloģiskie risinājumi ūdeņraža integrēšanai tautsaimniecībā. Tika pētīta H2 ražošanas, pārvades un uzglabāšanas iespējas. Trešajā daļā tika veikta praktiskās daļas metodoloģija, lai izprastu ‘’EnergyPlan’’ simulācijas rīka darbības un pielietošanas iespējas. Ceturtajā daļā tika pētīts Latvijas energosistēmas modelēšanas rīka izveide ūdeņraža potenciālajai analīzei, lai izprastu, kāda ir Latvijas energosistēmas situācija 2018. gadā. Darbā tika izmantoti 2018. gada energosektora gati, nevis 2022. gada dati, sakarā ar COVID-19 pandēmijas sākšānos, kas drastiski mainīja elektroenerģijas patēriņu. Tika pētīta AER ietekme uz elektroenerģijas ražošanu, mainot ikgadējo elektroenerģijas pieprasījumu un uzstādīto jaudu saules mikroģeneratoriem un vēja ģeneratoriem, veidojot trīs modeļus, kurā tika palielinātas jaudas, lai uzzinātu, kāds ir enerģijas daudzums, ko varētu izmantot H2 ražošanai, tādējādi veicot enerģijas uzkrāšanu. Hipotēze apstipinājās, palielinot AER uzstādīto ģenerēšanas jaudu ir iespējams ražot zaļo H2. Palielinot ģenerēšanas jaudas saules mikroģeneratoriem un vēja ģeneratoriem līdz 1500MW, ir iespējams sasniegt līdz pat 73% īpatsvaru AER izmantošanai elektroenerģijas ģenerēšanai.
Atslēgas vārdi Atjaunojamie energoresursi, H2, siltumnīcas emisiju gāzes
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable energy sources, H2, greenhouse gases
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2023 15:56:01