Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Produktu sortimenta vadības pilnveide SIA „Cido Grupa”"
Title in English "Improvement of Products Assortment Management at “Cido Grupa” Ltd"
Department
Scientific advisor MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
Reviewer Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Pētersone I. SIA Cido Grupa produktu sortimenta attīstības stratēģija: Maģistra darba projekta daļa I.Pētersone, M.Ozoliņš. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2011. 51 lpp. Maģistra darba projekta daļa rakstīta latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 51 lpp., tajā iekļauti 4 attēli un 10 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Maģistra darba projekta daļas darba mērķis ir izvērtēt iespēju esošajā Cido Grupa produktu sortimentā pievienot jaunas produktu kategorijas, izmantojot zīmola Cido paplašināšanas paņēmienu, tādā veidā nodrošinot uzņēmuma darbības rezultātu pieaugumu un konkurētspējīgās priekšrocības palielināšanos. Maģistra darba projekta daļa sastāv no trīs daļām, kur projekta daļas pirmajā daļā ir sniegts ieskats par pētāmo uzņēmumu SIA Cido Grupa un tā produktu sortimentu, arī esošā produktu sortimenta attīstības iespējas konkrētās produktu kategorijas ietvaros. Pirmajā daļā sniegts ieskats par preču zīmolu un tā paplašināšanu paņēmienu. Projekta daļas otrajā daļā autore izvirza vairākas idejas esošā produktu sortimenta attīstībā, ierosinot pievienot jaunas produktu kategorijas. Trešajā darba daļā tiek izvērtēts ierosināto jauno produktu kategoriju potenciāls, veikti nepieciešamie pašizmaksas, investīciju un citi būtiski aprēķini. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: uzņēmums ir spēcīgs tirgus spēlētājs, pat līderis atsevišķās produktu kategorijās, tomēr pastāvošā ārējās vides situācija un tās neprognozējamās izmaiņas prasa izvērtēt uzņēmumam paņēmienus, kā saglabāt uzņēmuma esošās pozīcijas un palielināt konkurētspējīgās priekšrocības un savu ietekmi nozarē kopumā. Būtisks priekšlikums ir izvērtēt esošo produktu sortimentu un novērtēt iespējas sortimentu paplašināt, pievienojot arī jaunas produktu kategorijas. Uzņēmumam ir jāizvērtē un jāplāno sava turpmākā darbības stratēģija ilgtermiņā tā, lai uzņēmums efektīvi izmantotu savus esošos resursus un stiprās puses, bet vājās puses un draudus samazinātu. Viens no paņēmieniem varētu būt tieši sortimenta paplašināšana, kas nodrošinātu iespēju izmantot pieejamos resursus, lai samazinātu ārējās vides izmaiņu ietekmi uz uzņēmumu, piem., darbību paplašinot dažādās produktu kategorijās, ne tikai dzērienu kategorijās, kā pašlaik.
Keywords produktu sortimenta attīstības stratēģija
Keywords in English Development of Product assortment strategy
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 06.01.2012 19:40:41