Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauno darbinieku adaptācijas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project to Improve the Onboarding System for New Employees
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Baltiņa
Recenzents Daira Aramina
Anotācija Noslēguma darba autors: Sofja Pimanova Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Jauno darbinieku adaptācijas sistēmas pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 14 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 7 avoti latviešu, 35 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros tika veikta uzņēmuma analīze, tika izpētīta uzņēmuma darbinieku adaptācijas sistēma un tās efektivitāte. Pamatojoties uz analītiskajā daļā veiktā pētījuma rezultātiem, tika identificēti adaptācijas sistēmas trūkumi un izanalizētas trūkumu novēršanas iespējas. Rezultātā tika izstrādāts jauno darbinieku adaptācijas sistēmas pilnveidošanas projekts, kur tika sniegti praktiski priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai, tostarp izstrādāts mentoringa programmas un jauno darbinieku ievadekskursiju ieviešanas un īstenošanas plāns. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Baltiņa, L., Pimanova, S. (2023). Jauno darbinieku adaptācijas sistēmas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 77 lpp.
Atslēgas vārdi Adaptācija, sistēma, process, jaunie darbinieki, integrācija, efektivitāte, korporatīva kultūra.
Atslēgas vārdi angļu valodā Adaptation, system, process, new employees, integration, efficiency, corporate culture.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 19:27:17