Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Personāla iesaistes uzņēmumā veicināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Promoting Personnel Engagement in the Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Zane Rostoka-Bārene
Anotācija Bakalaura darba autore: Diāna Damberga Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Personāla iesaistes uzņēmumā veicināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizētā pētījuma ietvaros autore noskaidroja to, ka galvenie zemās darbinieku iesaistes iemesli ir saistīti ar nepilnīgu iekšējo komunikāciju, ilgstoši neatrisinātiem konfliktiem, nekonkurētspējīgu darbinieku motivēšanas programmu un to, ka vadība neveicina darbinieku piederības sajūtu uzņēmumam. Šo problēmu neatrisināšana samazina darbinieku vēlmi iesaistīties uzņēmumā notiekošajos procesos un palielina personāla mainības rādītājus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Damberga D., Celmiņa L., (2023). Personāla iesaistes uzņēmumā veicināšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Atslēgas vārdi personāla iesaiste, motivēšana, supervīzijas, personāla mainība
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel engagement, motivation, supervisions, personnel turnover
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 18:35:31