Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla iesaistes uzņēmumā veicināšanas projekts
Title in English Project for Promoting Personnel Engagement in the Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Zane Rostoka-Bārene
Abstract Bakalaura darba autore: Diāna Damberga Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Laura Celmiņa Bakalaura darba temats: Personāla iesaistes uzņēmumā veicināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 67 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 7 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizētā pētījuma ietvaros autore noskaidroja to, ka galvenie zemās darbinieku iesaistes iemesli ir saistīti ar nepilnīgu iekšējo komunikāciju, ilgstoši neatrisinātiem konfliktiem, nekonkurētspējīgu darbinieku motivēšanas programmu un to, ka vadība neveicina darbinieku piederības sajūtu uzņēmumam. Šo problēmu neatrisināšana samazina darbinieku vēlmi iesaistīties uzņēmumā notiekošajos procesos un palielina personāla mainības rādītājus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Damberga D., Celmiņa L., (2023). Personāla iesaistes uzņēmumā veicināšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU UIVI, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 67 lpp.
Keywords personāla iesaiste, motivēšana, supervīzijas, personāla mainība
Keywords in English personnel engagement, motivation, supervisions, personnel turnover
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 25.05.2023 18:35:31