Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa Latvijā un Lietuvā piemērošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Application of Excise Tax in Latvia and Lithuania”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents Sandra Bāliņa
Anotācija Iveta Purcena. Bakalaura darba tēma – „Akcīzes nodokļa Latvijā un Lietuvā piemērošanas analīze”. Bakalaura darba mērķis – izpētīt akcīzes nodokļa sistēmu Latvijas Republikā un Lietuvā, izpētīt šī nodokļa darbību un lomu valsts budžetos, salīdzināt šo valstu akcīzes nodokļa politiku, izstrādāt priekšlikumus par nodokļa administrēšanas uzlabošanu Latvijā. Bakalaura darba izvirzītie uzdevumi: analizēt nodokļu politiku un noteikt akcīzes nodokļu vietu Latvijas nodokļu sistēmā un Lietuvas nodokļu sistēmā, izpētīt akcīzes nodokļa pirmsākumus un attīstību Latvijā, izpētīt akcīzes nodokļa būtību un normatīvo regulējumu akcīzes nodokļa jomā Latvijā un Lietuvā, noskaidrot ar akcīzes nodokli saistītos nodokļu elementus Latvijā un Lietuvā, izpētīt likumā “Par akcīzes nodokli” ietverto informāciju par akcīzes nodokli, noskaidrot akcīzes preču atvieglojuma piemērošanu Latvijā un Lietuvā, analizēt akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa ieņēmumu struktūras dinamiku Latvijā, veikt nodokļu bāzes un ieņēmumu struktūras analīzes salīdzinājumu ar Lietuvu, izpētīt Latvijas un Lietuvas akcīzes nodokļa likmes atšķirības dažādiem produktiem. Darbs sastāv no trīm nodaļām. Pirmajā daļā darba autore sniedz ieskatu par nodokļu politikas un sistēmas būtību, apskatot Latvijā pastāvošos nodokļus un to klasifikāciju. Tiek raksturoti nodokļu vēsturiskie aspekti un akcīzes nodokļa vēsturiskā attīstība Latvijā. Tiks sniegts akcīzes nodokļa raksturojums, analizējot normatīvos aktus, kas reglamentē akcīzes nodokli, tiks aprakstīti nodokļa elementi un attiecīgie nodokļa atvieglojumi Latvijā un Lietuvā. Otrajā daļā tiek analizēta akcīzes preču akcīzes nodokļa ieņēmumu dinamika un patēriņa struktūra Latvijas Republikā un Lietuvā, laika posmā no 2018. gada līdz 2022. gadam, apskatot katru akcīzes preču grupu atsevišķi, kā arī tiek veikts akcīzes nodokļa bāzes salīdzinājums abās valstīs. Trešajā nodaļā tiek analizēra patēriņa struktūra Latvijas Republikā un Lietuvā, laika posmā no 2019. gada līdz 2022. gadam, apskatot katru akcīzes preču grupu atsevišķi, kā arī tiek sniegts praktisks risinājums akcīzes nodokļa administrēšanas un pilnveidošanas iespējām, lai sekmētu akcīzes nodokļa ieņēmumu palielināšanu valsts budžetā, paplašinot nodokļa bāzi, balstoties uz pirmās daļas teorētiskajiem aspektiem un otrās daļas analīzi. Bakalaura darba kopējais apjoms 54 lappuse. Bakalaura darbs satur 17 grafiskos attēlus, 21 tabulas, 24 literatūras avotu.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis, Latvija, Lietuva
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise tax, Latvia, Lithuania
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2023 12:17:09