Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa Latvijā un Lietuvā piemērošanas analīze”
Title in English “Analysis of the Application of Excise Tax in Latvia and Lithuania”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer Sandra Bāliņa
Abstract Iveta Purcena. Bakalaura darba tēma – „Akcīzes nodokļa Latvijā un Lietuvā piemērošanas analīze”. Bakalaura darba mērķis – izpētīt akcīzes nodokļa sistēmu Latvijas Republikā un Lietuvā, izpētīt šī nodokļa darbību un lomu valsts budžetos, salīdzināt šo valstu akcīzes nodokļa politiku, izstrādāt priekšlikumus par nodokļa administrēšanas uzlabošanu Latvijā. Bakalaura darba izvirzītie uzdevumi: analizēt nodokļu politiku un noteikt akcīzes nodokļu vietu Latvijas nodokļu sistēmā un Lietuvas nodokļu sistēmā, izpētīt akcīzes nodokļa pirmsākumus un attīstību Latvijā, izpētīt akcīzes nodokļa būtību un normatīvo regulējumu akcīzes nodokļa jomā Latvijā un Lietuvā, noskaidrot ar akcīzes nodokli saistītos nodokļu elementus Latvijā un Lietuvā, izpētīt likumā “Par akcīzes nodokli” ietverto informāciju par akcīzes nodokli, noskaidrot akcīzes preču atvieglojuma piemērošanu Latvijā un Lietuvā, analizēt akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa ieņēmumu struktūras dinamiku Latvijā, veikt nodokļu bāzes un ieņēmumu struktūras analīzes salīdzinājumu ar Lietuvu, izpētīt Latvijas un Lietuvas akcīzes nodokļa likmes atšķirības dažādiem produktiem. Darbs sastāv no trīm nodaļām. Pirmajā daļā darba autore sniedz ieskatu par nodokļu politikas un sistēmas būtību, apskatot Latvijā pastāvošos nodokļus un to klasifikāciju. Tiek raksturoti nodokļu vēsturiskie aspekti un akcīzes nodokļa vēsturiskā attīstība Latvijā. Tiks sniegts akcīzes nodokļa raksturojums, analizējot normatīvos aktus, kas reglamentē akcīzes nodokli, tiks aprakstīti nodokļa elementi un attiecīgie nodokļa atvieglojumi Latvijā un Lietuvā. Otrajā daļā tiek analizēta akcīzes preču akcīzes nodokļa ieņēmumu dinamika un patēriņa struktūra Latvijas Republikā un Lietuvā, laika posmā no 2018. gada līdz 2022. gadam, apskatot katru akcīzes preču grupu atsevišķi, kā arī tiek veikts akcīzes nodokļa bāzes salīdzinājums abās valstīs. Trešajā nodaļā tiek analizēra patēriņa struktūra Latvijas Republikā un Lietuvā, laika posmā no 2019. gada līdz 2022. gadam, apskatot katru akcīzes preču grupu atsevišķi, kā arī tiek sniegts praktisks risinājums akcīzes nodokļa administrēšanas un pilnveidošanas iespējām, lai sekmētu akcīzes nodokļa ieņēmumu palielināšanu valsts budžetā, paplašinot nodokļa bāzi, balstoties uz pirmās daļas teorētiskajiem aspektiem un otrās daļas analīzi. Bakalaura darba kopējais apjoms 54 lappuse. Bakalaura darbs satur 17 grafiskos attēlus, 21 tabulas, 24 literatūras avotu.
Keywords Akcīzes nodoklis, Latvija, Lietuva
Keywords in English Excise tax, Latvia, Lithuania
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 25.05.2023 12:17:09