Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pārtikas drošības sistēmas integrācija un pilnveide piena pārstrādes uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Integration and improvement of the food safety system in a dairy processing company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Aija Medne
Anotācija Maģistra darba autors: Aleksandra Pihurko. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg., oec. Jānis Pildavs. Maģistra darba temats: Pārtikas drošības sistēmas integrācija un pilnveide Piena pārstrādes uzņēmumā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 27 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 61 literatūras avots (darbā izmantoti avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: ir izvērtēta uzņēmuma pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas atbilstība standartam BRCGS un likumdošanas prasībām, veikta risku pārvaldības sistēmas novērtēšana, izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības un risku pārvaldības sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darbā veikta literātes analīze, izpētīta teorija par prasībām pārtikas uzņēmumiem, risku pārvaldības principiem, likumdošanas prasības un nozares uzraudzība. Izmantojot dažādu metodoloģiju pētījumā veikta uzņēmuma pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas integrācijas pakāpes novērtēšana. BRCGS standarta atbilstības novērtēšanai tika veikts iekšējais audits, kļūdu, iespējamo cēloņu un seku analīzei izmantota FMEA metode, veikta izmaksu analīze, kas radušās saistībā ar atklātajām problēmām. Izmantojot Cēloņu-seku grafisko analīzi izstrādāti priekšlikumi pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas pilnveidei. Darba rezultātā tika sniegti priekšlikumi uzņēmuma pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas uzlabošanai. Piedāvāti atklāto problēmu risinājumi, izstrādāti pilnveides pasākumi un to ieviešanas plāns. Analizēti finansiālie ieguvumus no priekšlikumu ieviešanas un veikts aprēķinus, kas saistīts ar ieviesto pilnveidojumu atmaksāšanās periodu.
Atslēgas vārdi BRCGS, Dokumentu vadības sistēma, HACCP, Iekšējais audits, IVS, Pārtikas drošības sistēma, Risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā BRCGS, Document management system, Food safety system, HACCP, IMS, Internal audit, Risk management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 18:31:54