Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pārtikas drošības sistēmas integrācija un pilnveide piena pārstrādes uzņēmumā"
Title in English "Integration and improvement of the food safety system in a dairy processing company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Aija Medne
Abstract Maģistra darba autors: Aleksandra Pihurko. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg., oec. Jānis Pildavs. Maģistra darba temats: Pārtikas drošības sistēmas integrācija un pilnveide Piena pārstrādes uzņēmumā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 27 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 61 literatūras avots (darbā izmantoti avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: ir izvērtēta uzņēmuma pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas atbilstība standartam BRCGS un likumdošanas prasībām, veikta risku pārvaldības sistēmas novērtēšana, izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības un risku pārvaldības sistēmas pilnveidošanai. Maģistra darbā veikta literātes analīze, izpētīta teorija par prasībām pārtikas uzņēmumiem, risku pārvaldības principiem, likumdošanas prasības un nozares uzraudzība. Izmantojot dažādu metodoloģiju pētījumā veikta uzņēmuma pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas integrācijas pakāpes novērtēšana. BRCGS standarta atbilstības novērtēšanai tika veikts iekšējais audits, kļūdu, iespējamo cēloņu un seku analīzei izmantota FMEA metode, veikta izmaksu analīze, kas radušās saistībā ar atklātajām problēmām. Izmantojot Cēloņu-seku grafisko analīzi izstrādāti priekšlikumi pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas pilnveidei. Darba rezultātā tika sniegti priekšlikumi uzņēmuma pārtikas drošības un kvalitātes sistēmas uzlabošanai. Piedāvāti atklāto problēmu risinājumi, izstrādāti pilnveides pasākumi un to ieviešanas plāns. Analizēti finansiālie ieguvumus no priekšlikumu ieviešanas un veikts aprēķinus, kas saistīts ar ieviesto pilnveidojumu atmaksāšanās periodu.
Keywords BRCGS, Dokumentu vadības sistēma, HACCP, Iekšējais audits, IVS, Pārtikas drošības sistēma, Risku vadība
Keywords in English BRCGS, Document management system, Food safety system, HACCP, IMS, Internal audit, Risk management
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 23.05.2023 18:31:54