Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Nodarbinātības ietekmes uz sabiedrības ekonomisko labbūtību analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the impact of employment on the economic well-being of society
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Jekaterina Vozņuka
Anotācija Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Ekonomika” 1. grupas students Dmitrijs Proņins. Darba zinātniskais vadītājs ir Rīgas Tehniskās universitātes docente, Dr. oec. Rita Greitāne. Darba “Nodarbinātības ietekmes uz sabiedrības ekonomisko labbūtību analīze” mērķis ir izpētīt un izanalizēt nodarbinātības ietekmi uz sabiedrības ekonomisko labbūtību un izstrādāt risinājumus definētajām problēmām Latvijas kontekstā. Darbs ir izpildīts latviešu valodā un sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā tika izskatīti darbaspēka, nodarbinātības un ekonomiskās labbūtības jēdzieni, kā arī to nozīme valsts mērogā, un veidojošie un ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā tika veikta Igaunijas, Kipras, Latvijas un Slovēnijas nodarbinātības situācijas un ekonomisko labbūtību ietekmējošo faktoru analīze, rezultātā norādot uz esošām problēmām un izvērtējot īstenotas politikas un lēmumus definēto problēmu mazināšanai un iespējamai novēršanai, no kā turpmāk tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi par to, ko Latvija var iemācīties un pārņemt no citām analizējamām valstīm savu aktuālo problēmu efektīvākai risināšanai. Darba apjoms: darbs sastāv no 82 lapām, tai skaitā no 17 tabulām, 11 attēliem un 4 pielikumiem. Noslēguma darba rezultāti: pēc veiktas analīzes tika definētas vairākas nodarbinātības izraisītas problēmas atsevišķos ekonomiskās labbūtības veidojošos faktoros un apkopota informācija par definēto problēmu risinājumiem analizējamās valstīs, kas ļāva uz to pieredzes izstrādāt risinājumus Latvijai aktuālām problēmām. Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums: veikt izmaiņas Latvijā īstenojamās politikās attiecībā uz ekonomiskās labbūtības ietekmējošajiem faktoriem, tai skaitā arī nodarbinātību, pamatojoties uz analizējamo valstu pieredzi līdzīgu problēmu risināšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: publiski pieejamas zinātniskās publikācijas, pētījumi, statistiskie dati un atskaites.
Atslēgas vārdi darbaspēks, nodarbinātība, izglītība, ekonomiskā labbūtība, Latvija, ES
Atslēgas vārdi angļu valodā labour, employment, education, economic well-being, Latvia, EU
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2023 10:21:06