Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Nodarbinātības ietekmes uz sabiedrības ekonomisko labbūtību analīze
Title in English Analysis of the impact of employment on the economic well-being of society
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Jekaterina Vozņuka
Abstract Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Ekonomika” 1. grupas students Dmitrijs Proņins. Darba zinātniskais vadītājs ir Rīgas Tehniskās universitātes docente, Dr. oec. Rita Greitāne. Darba “Nodarbinātības ietekmes uz sabiedrības ekonomisko labbūtību analīze” mērķis ir izpētīt un izanalizēt nodarbinātības ietekmi uz sabiedrības ekonomisko labbūtību un izstrādāt risinājumus definētajām problēmām Latvijas kontekstā. Darbs ir izpildīts latviešu valodā un sastāv no ievada, teorētiskās un analītiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Teorētiskajā daļā tika izskatīti darbaspēka, nodarbinātības un ekonomiskās labbūtības jēdzieni, kā arī to nozīme valsts mērogā, un veidojošie un ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā tika veikta Igaunijas, Kipras, Latvijas un Slovēnijas nodarbinātības situācijas un ekonomisko labbūtību ietekmējošo faktoru analīze, rezultātā norādot uz esošām problēmām un izvērtējot īstenotas politikas un lēmumus definēto problēmu mazināšanai un iespējamai novēršanai, no kā turpmāk tika izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi par to, ko Latvija var iemācīties un pārņemt no citām analizējamām valstīm savu aktuālo problēmu efektīvākai risināšanai. Darba apjoms: darbs sastāv no 82 lapām, tai skaitā no 17 tabulām, 11 attēliem un 4 pielikumiem. Noslēguma darba rezultāti: pēc veiktas analīzes tika definētas vairākas nodarbinātības izraisītas problēmas atsevišķos ekonomiskās labbūtības veidojošos faktoros un apkopota informācija par definēto problēmu risinājumiem analizējamās valstīs, kas ļāva uz to pieredzes izstrādāt risinājumus Latvijai aktuālām problēmām. Pētījuma rezultātu praktiskais pielietojums: veikt izmaiņas Latvijā īstenojamās politikās attiecībā uz ekonomiskās labbūtības ietekmējošajiem faktoriem, tai skaitā arī nodarbinātību, pamatojoties uz analizējamo valstu pieredzi līdzīgu problēmu risināšanā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: publiski pieejamas zinātniskās publikācijas, pētījumi, statistiskie dati un atskaites.
Keywords darbaspēks, nodarbinātība, izglītība, ekonomiskā labbūtība, Latvija, ES
Keywords in English labour, employment, education, economic well-being, Latvia, EU
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 23.05.2023 10:21:06