Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Automašīnu zīmola CUPRA attīstības projekts Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Project on development of the car brand CUPRA in the Latvian market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Toms Kreicbergs
Recenzents Inese Vētra
Anotācija Noslēguma darba autors: Līga Sproģe Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Toms Kreicbergs Noslēguma darba temats: Automašīnu zīmola CUPRA attīstības projekts Latvijas tirgū Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 15 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 36 angļu, un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Pētījuma rezultā tika secināts, ka viens no galvenajiem virzieniem zīmola attīstībai Latvijā, ir klientu lojalitātes veicināšana. Darba ietvaros tika izstrādāti un piedāvāti risinājumi, kas zīmolu pārstāvošajam uzņēmumam Autobrava veicinātu klientu lojalitātes veidošanos, pastāvīgu klientu bāzi, kā arī veicinātu klientu attiecību vadības attīstību. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sproģe, L. (2023). Automašīnu zīmola CUPRA attīstības projekts Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi zīmola attīstība, patērētāju uzvedība, zīmols, klientu lojalitāte, klientu attiecību vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā brand development, consumer behaviour, client loyalty, client relationship management
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2023 16:45:34