Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma struktūrvienības rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The project for increasing the profitability of a structural unit in a catering company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Sproģe
Recenzents Ludmila Rozgina
Anotācija Bakalaura darba autore: Kristīne Emsiņa Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Asoc. prof., Dr. sc. administr. Ilze Sproģe Bakalaura darba temats: Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma struktūrvienības rentabilitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pēc darba analītiskajā daļā veiktās finanšu analīzes secināts, ka struktūrvienībai nepieciešams uzlabot rentabilitātes rādītājus. Teorētiskajā daļā analizētas vairākas metodes rentabilitātes paaugstināšanai, no kurām divas izvēlētas tālākai aprēķinu veikšanai un rentabilitātes paaugstināšanas iespēju novērtēšanai uzņēmuma struktūrvienībā. Pētījuma rezultātā tiek pierādīts, ka struktūrvienības rentabilitāti iespējams paaugstināt ar cenu noteikšanas un izmaksu samazināšanas metodēm. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Emsiņa, K., Sproģe, I. (2023). Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma struktūrvienības rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 60 lpp.
Atslēgas vārdi Rentabilitāte, ēdināšanas pakalpojumi, cenas, pašizmaksa, izmaksu samazināšana, ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Profitability, catering services, prices, cost, cost reduction, revenue
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2023 00:54:07