Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „SIA „Dives Reklāma” konkurētspēju paaugstināšanas projekts”
Title in English „Project for increasing competitiveness of SIA „Dives Reklāma””
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. N.Balabka
Reviewer Dr.habil.oec., prof.,A.Magidenko
Abstract Diplomprojekta autors: Andris Kalniņš Diplomprojekta tēma: SIA DIVES Reklāma konkurētspēju paaugstināšanas projekts Darba veids: Diplomprojekts Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Normunds Balabka Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām un 14 apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 117 lapaspuses. Darbā ir integrētas 54 tabula, 18 attēli un 6 pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 25 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Mārketinga elementi, SVID analīze, prjekts. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt un izvērtēt atbilstošāko uzņēmuma SIA DIVES Reklāma konkurētspēju paaugstināšanas projektu. Diplomprojekta uzdevumi: 1. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi; 2. Veikt tirgus analīzi; 3. Izstrādāt trīs projektus uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai; 4. Izstrādāt projektu tehnoloģisko pusi; 5. Izstrādāt dabas un dabas aizsardzības sistēmu; 6. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību uzlabošanai poligrāfijas tirgū. Diplomprojekta saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam projekta mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem diplomprojekta analītiskās daļas radīšanas ietvaros ir veikta uzņēmuma SIA DIVES Reklāma raksturojums, ārējās vides analīze, mārketinga elementi, SVID analīze un konstatēta problēma, lai spētu izstrādāt atbilstošus projektus tās novēršanai, kā arī uzņēmuma konkurētspājas palielināšanai. Diplomprojekta ietvaros, risinot tā izvirzītos uzdevumus, tiek izstrādāti trīs projekti un izvirzīts atbilstošākais mērķa sasniegšanai. Izstrādāta darba un dabas aizsardzības daļa un tehnoloģiskā daļa, kā arī izdarīti secinājumi un veikti priekšlikumi. Pētījuma metodes: Referatīvā, analītiskās salīdzināšanas, faktoru noteikšanas, grafiskā, ekonomiski matemātiskā, statistiskā metode. Projekta rezultāti: Diplomprojekta gaitā, īstenojot projektu darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, galarezultātā tika sasniegts vēlamais rezultāts, izmantojot investīciju efektivitātes vērtēšanu. Diplomprojekta izmantojamība: Diplomprojekta rezultāti ir izmantojami kā konkurētspēju paaugstināšanas projekts konkrētājam uzņēmumam.
Keywords diplomprojekts
Keywords in English diploma project
Language lv
Year 2012
Date and time of uploading 04.01.2012 20:51:10