Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par vadības stiliem un tā ietekmi uz darbinieku efektivitāti
Nosaukums angļu valodā Research on management styles and its impact on employee effectiveness
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Bakalaura darba autors: Gatis Miltināns Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: docents, Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Pētījums par vadības stiliem un tā ietekmi uz darbinieku efektivitāti Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 2 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 40 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba ietvaros veiktajā pētījumā tika aptaujāti 50 respondenti, kuri pieder dažādām demogrāfiskajām grupām un amata kategorijām. Analizējot iegūtos rezultātus, secināms, ka vadītāja vadības stils ir viens no faktoriem, kas potenciāli ietekmē darbinieku apmierinātību un efektivitāti. Autoritārs vadības stils saistīts ar negatīviem apmierinātības un efektivitātes rādītājiem, kamēr situatīvs un transformatīvs vadības stils saistīts ar augstākiem rezultātiem abos rādītājos. Vadības stils potenciāli ietekmē ar darbinieku vēlmi un spēju izteikt savu viedokli vadības jautājumus. Šie faktori būtu jāņem vērā izvēloties vadības stilu, jo tas, savukārt, pastarpināti ietekmē uzņēmuma spēju attīstīties. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Miltināns, G., Šatrevičs, V. (2023). Pētījums par vadības stiliem un tā ietekmi uz darbinieku efektivitāti. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 60 lpp.
Atslēgas vārdi Pētījums par vadības stiliem un tā ietekmi uz darbinieku efektivitāti
Atslēgas vārdi angļu valodā Research on management styles and its impact on employee effectiveness
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2023 15:05:23