Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas un nodokļu administrēšanas jomas studentu prakses pilnveidošanas iespējas un to risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities and Solutions for Improving Practical Placement for Students in the Field of Administration of Customs and Taxes”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Elīna Tirzīte
Recenzents Daira Aramina
Anotācija Bakalaura darba tēma: “Muitas un nodokļu administrēšanas jomas prakses pilnveidošanas iespējas un to risinājumi”. Pētījuma mērķis: novērtēt profesionālā bakalaura studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” praktisko iemaņu veicināšanas iespēju kvalitāti, pieeejamību un atbilstību darba tirgus pieprasītajiem standartiem ar iegūstamo kvalifikāciju. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika izvirzīti sekojošie darba pamatuzdevumi: 1. izpētīt prakses organizēšanas kārtību: • Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (turpmāk tekstā RTU IEVF); • Latvijā reģistrētos uzņēmumos; • Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk tekstā VID); • Nodibinājumā “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” (turpmāk tekstā RTU AF vai Fonds). 2. izpētīt RTU iesaisti un tās nozīmi RTU studentu prakses organizēšanā; 3. izpētīt RTU organizētās praktisko iemaņu veicināšanas iespējas, to trūkumus un labumus; 4. izstrādāt priekšlikumus praktisko iemaņu veicināšanas iespēju pilnveidošanā; 5. pamatoti pierādīt bakalaura studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” prakses iespēju uzlabošanas vajadzību un nozīmīgumu. Pētījuma objekts: praktisko iemaņu veicināšanas organizēšana un pieejamība RTU IEVF bakalaura studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” studentiem. Pētījuma priekšmets: visu pušu izpildītājinstitūcijas, organizācijas un pārvaldes (universitātes), kas ietekmē pētījuma objekta iestāšanos, funkcionēšanu un izpildi.
Atslēgas vārdi prakse, apmaksāta prakse, prakses iespējas muitas jomai, "Muitas un nodokļu administrēšana"
Atslēgas vārdi angļu valodā internship, paid internship, “Customs and Tax Administration”
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2023 20:31:34