Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums Loģistikas procesu novērtējums pārtikas produktu noliktavās
Nosaukums angļu valodā Assessment of logistics processes in food warehouses
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Alla Starčenko
Recenzents Inita Drēziņa
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Loģistikas procesu novērtējums pārtikas produktu noliktavās”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Lektore, Mg. Oec., Alla Starčenko. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus loģistikas procesu uzlabošanai piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmumu noliktavās. Pirmajā darba daļā tiek aplūkoti noliktavas, ražošanas un apgādes loģistikas procesi. Tiek apskatītas krājumu grupēšanas un vadības pieejas, un komplektējošo krājumu izvietojuma tendences, kā arī komplektēšanas procesu iespējas. Darba otrā daļa sastāv no pārtikas produktu ražošanas nozares un piena pārstrādes un siera ražošanas apakšnozares datu analīzes. Tiek aplūkoti piena pārstrādes un siera ražošanas apakšnozares uzņēmumi, salīdzinātas tiek produktu grupas un krājumu apgrozījuma koeficienti, periodi. Tiek veikta produktu grupēšana ar ABC,XYZ un apvienoto ABC-XYZ grupēšanas metodi. Tiek analizēts komplektējamo krājumu izvietojums, komplektēšanas procesi un veikts to novērojums. Trešajā daļā pēc ABC-XYZ grupēšanas, produktu grupām tiek izvēlēta krājumu papildināšanas metode. Tiek noteikts ražošanas temps, krājumu maksimālais un minimālais līmenis, gan ražojot gan iepērkot gatavo produkciju. Tiek veikta komplektējošo krājumu izkārtojuma maiņa un aprēķināts laika ieguvums izmantojot jauno izkārtojumu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 71 lappuse. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 13 formulas, 30 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izmantotas 30 izmantotās literatūras un avotu sarakstu vienības.
Atslēgas vārdi piena produkti, krājumu papildināšana, komplektēšanas procesi.
Atslēgas vārdi angļu valodā dairy products, stock replenishment, assembly processes.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2023 22:07:21