Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language Loģistikas procesu novērtējums pārtikas produktu noliktavās
Title in English Assessment of logistics processes in food warehouses
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Alla Starčenko
Reviewer Inita Drēziņa
Abstract Bakalaura darba temats ir “Loģistikas procesu novērtējums pārtikas produktu noliktavās”. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Lektore, Mg. Oec., Alla Starčenko. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus loģistikas procesu uzlabošanai piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmumu noliktavās. Pirmajā darba daļā tiek aplūkoti noliktavas, ražošanas un apgādes loģistikas procesi. Tiek apskatītas krājumu grupēšanas un vadības pieejas, un komplektējošo krājumu izvietojuma tendences, kā arī komplektēšanas procesu iespējas. Darba otrā daļa sastāv no pārtikas produktu ražošanas nozares un piena pārstrādes un siera ražošanas apakšnozares datu analīzes. Tiek aplūkoti piena pārstrādes un siera ražošanas apakšnozares uzņēmumi, salīdzinātas tiek produktu grupas un krājumu apgrozījuma koeficienti, periodi. Tiek veikta produktu grupēšana ar ABC,XYZ un apvienoto ABC-XYZ grupēšanas metodi. Tiek analizēts komplektējamo krājumu izvietojums, komplektēšanas procesi un veikts to novērojums. Trešajā daļā pēc ABC-XYZ grupēšanas, produktu grupām tiek izvēlēta krājumu papildināšanas metode. Tiek noteikts ražošanas temps, krājumu maksimālais un minimālais līmenis, gan ražojot gan iepērkot gatavo produkciju. Tiek veikta komplektējošo krājumu izkārtojuma maiņa un aprēķināts laika ieguvums izmantojot jauno izkārtojumu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 71 lappuse. Tajā ir iekļauti 16 attēli, 13 formulas, 30 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izmantotas 30 izmantotās literatūras un avotu sarakstu vienības.
Keywords piena produkti, krājumu papildināšana, komplektēšanas procesi.
Keywords in English dairy products, stock replenishment, assembly processes.
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 14.05.2023 22:07:21