Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Aprites cikla inventarizācija kūdras purvu rekultivācijas un sanācijas stratēģijām"
Nosaukums angļu valodā "Life cycle inventory for peat bog recultivation and remediation strategies"
Struktūrvienība 32000 Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte
Darba vadītājs Maksims Feofilovs
Recenzents Ilze Vamža
Anotācija Bakalaura darbā “Aprites cikla inventarizācija kūdras purvu rekultivācijas un sanācijas stratēģijām” tika veikta kūdras purvu, nosusinātu kūdras purvu (kūdras lauku) un kūdras lauku rekultivācijas scenāriju izvērtēšana un to radīto emisiju inventarizācija. Šī bakalaura darba viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sniegt priekšstatu par kūdras purvu nozīmi dabā un sociālekonomisko nozīmi. Šis darbs tika izstrādāts, lai noskaidrotu pašreizējo situāciju kūdras purvos un kūdras ieguves laukos kā arī, lai veicinātu būtisku diskusiju par efektīviem kūdras ieguves lauku rekultivācijas scenārijiem. Šajā bakalaura darbā tiek apskatītas dažādas metodes, kā veikt rekultivācijas pasākumus, lai noskaidrotu vispiemērotāko nosusināta kūdras purva rekultivācijas veidu. Šī darba izstrādes laikā darba autors pierāda konkrēta rekultivācijas scenārija efektivitāti un kā arī tiek iegūti rezultāti par daudzsološu kūdras lauku rekultivācijas scenāriju. Darbs sastāv no ievada, literatūras analīzes, metodoloģijas, rezultātu, secinājumu nodaļām. Ievadā tiek apskatīta vispārināts bakalaura darba pārskats un tiek izteikta hipotēze, literatūras analīzes laikā tiek veikta padziļināta literatūras izpēte, kas ir saistīta ar kūdras purvu veidiem, emisijām no kūdras laukiem un kūdras purviem, politisko dokumentu pārskatu un rekultivācijas stratēģiju izpēti. Metodoloģijas daļā tiek detalizēti aprakstīts visas metodes kuras tika pielietotas iegūto datu analīzei un apstrādei, rezultātos tiek aprakstīti visi iegūtie rezultāti un tie tiek savstarpēji salīdzināti, lai apstiprinātu vai noliegtu izteikto hipotēzi. Katras nodaļas beigās tiek izteikti secinājumi, lai izceltu svarīgāko informāciju katrā nodaļā. Šis darbs sastāv no 83. lapaspusēm, 16. tabulām un 37. attēliem.
Atslēgas vārdi Kūdra, kūdras purvi, kūdras lauki, emisijas, aprites cikls, emisiju inventarizācija, rekultivācijas stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Peat, peatbogs, peatlands, emissions, life cycle, emission inventory, recultivation strategies
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2023 12:32:22