Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environment Engineering
Title in original language "Aprites cikla inventarizācija kūdras purvu rekultivācijas un sanācijas stratēģijām"
Title in English "Life cycle inventory for peat bog recultivation and remediation strategies"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Maksims Feofilovs
Reviewer Ilze Vamža
Abstract Bakalaura darbā “Aprites cikla inventarizācija kūdras purvu rekultivācijas un sanācijas stratēģijām” tika veikta kūdras purvu, nosusinātu kūdras purvu (kūdras lauku) un kūdras lauku rekultivācijas scenāriju izvērtēšana un to radīto emisiju inventarizācija. Šī bakalaura darba viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sniegt priekšstatu par kūdras purvu nozīmi dabā un sociālekonomisko nozīmi. Šis darbs tika izstrādāts, lai noskaidrotu pašreizējo situāciju kūdras purvos un kūdras ieguves laukos kā arī, lai veicinātu būtisku diskusiju par efektīviem kūdras ieguves lauku rekultivācijas scenārijiem. Šajā bakalaura darbā tiek apskatītas dažādas metodes, kā veikt rekultivācijas pasākumus, lai noskaidrotu vispiemērotāko nosusināta kūdras purva rekultivācijas veidu. Šī darba izstrādes laikā darba autors pierāda konkrēta rekultivācijas scenārija efektivitāti un kā arī tiek iegūti rezultāti par daudzsološu kūdras lauku rekultivācijas scenāriju. Darbs sastāv no ievada, literatūras analīzes, metodoloģijas, rezultātu, secinājumu nodaļām. Ievadā tiek apskatīta vispārināts bakalaura darba pārskats un tiek izteikta hipotēze, literatūras analīzes laikā tiek veikta padziļināta literatūras izpēte, kas ir saistīta ar kūdras purvu veidiem, emisijām no kūdras laukiem un kūdras purviem, politisko dokumentu pārskatu un rekultivācijas stratēģiju izpēti. Metodoloģijas daļā tiek detalizēti aprakstīts visas metodes kuras tika pielietotas iegūto datu analīzei un apstrādei, rezultātos tiek aprakstīti visi iegūtie rezultāti un tie tiek savstarpēji salīdzināti, lai apstiprinātu vai noliegtu izteikto hipotēzi. Katras nodaļas beigās tiek izteikti secinājumi, lai izceltu svarīgāko informāciju katrā nodaļā. Šis darbs sastāv no 83. lapaspusēm, 16. tabulām un 37. attēliem.
Keywords Kūdra, kūdras purvi, kūdras lauki, emisijas, aprites cikls, emisiju inventarizācija, rekultivācijas stratēģija
Keywords in English Peat, peatbogs, peatlands, emissions, life cycle, emission inventory, recultivation strategies
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 10.05.2023 12:32:22