Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Starptautiska uzņēmuma cilvēkresursu stratēģijas lokālas pielāgošanas vadlīniju izveide efektīvai cilvēkprocesu ieviešanai pārstāvniecībā Latvijā.
Nosaukums angļu valodā Development of Effective Localization Guidelines for Global Companys HR Strategy Implementation at its Latvian Branch
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Daiga Ērgle
Recenzents Gregory Scott Mathers
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Starptautiska uzņēmuma cilvēkresursu stratēģijas lokālas pielāgošanas vadlīniju izveide efektīvai cilvēkprocesu ieviešanai pārstāvniecībā Latvijā”. Darba mērķis ir balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un teorijas, izstrādāt ieteikumus un realizācijas plānu veiksmīgai starptautiska uzņēmuma cilvēkresursu stratēģijas ieviešanai mazā pārstāvniecībā Latvijā. Darbs ietver uzņēmuma Teknos iekšējās informācijas analīzi, teorētisko resursu izpēti, kvalitatīvā pētījuma metodi, kā intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem, kultūru atšķirību definēšanu pēc konkrēta modeļa un cilvēkresursu stratēģijas adaptācijas nepieciešamības nozīmīguma aspektu izpēti. Darbā aprakstīts kā strādā cilvēkresursu procesi starptautiskos uzņēmumos, kādi vietējie aspekti jāņem vērā ieviešot starptautisku cilvēkresursu stratēģiju un kādi ir labākie piemēri to īstenošanai. Balstoties uz veikto uzņēmuma analīzi tika identificēta tāda vadības problēma kā neefektīva starptautiskās cilvēkresursu stratēģijas ieviešana mazās pārstāvniecībās, kas rada nelabvēlīgu iespaidu uz vadības resursiem, motivācijas un produktivitātes jautājumiem. Darbā izstrādāti ieteikumi efektīvai cilvēkresursu vadlīniju izstrādei un to attīstībai mazos uzņēmumos un ieteikumi efektīvai cilvēku resursu izmantošanai, kas veicinātu darbinieku iesaisti un novērtēšanu uzņēmumā. Darbā ir iekļautas 8 tabulas un 8 attēli, kā arī 5 pielikumi. Maģistra darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi cilvēkresursu stratēģija, starptaurisks uzņēmums, lokāla pielāgošana
Atslēgas vārdi angļu valodā HR strategy, global company, localization
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.05.2023 17:08:15