Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electronics
Title in original language "Plaukstas attļu ieguve un apstrāde personas identificēšanai"
Title in English "Palm Image Acquisition and Processing for Person Indentification"
Department Institute of Microwave Engineering and Electronics
Scientific advisor M.Greitāns
Reviewer
Abstract Maģistra darbs veltīts ērtu un drošu biometrisko sistēmu izpētei un radīšanai. Darbā ir apskatīta 3 nozīmīgāko plaukstas parametru plaukstas ģeometrijas, nospieduma un asinsvadu pielietojamība biometrijā. Parametru iegūšana balstās uz attēlveidošanu redzamajā un infrasarkanajā gaismā, tādēļ ir veikts attēlu iegūšanas paņēmienu apskats. Veicot literatūras analīzi, tiek izvēlēts sīkāk apskatīt plaukstas asinsvadu iegūšanas un apstrādes metodes, jo šī parametra izmantošana nodrošina augstāko drošības līmeni. Darbā ir veikts vairāku attēlu apstrādes metožu apskats un modelēšana MATLAB vidē, to veiktspējas novērtēšanai. Ir izveidota efektīva attēlu apstrādes metode plaukstas asinsvadu izdalīšanai. Lai iegūtu reālus attēlus, darba gaitā ir izveidota plaukstas asinsvadu reģistrēšanas ierīce. Ierīces parametru optimālai izvēlei ir veikts pētījums par dažāda viļņa garuma apgaismojuma izmantošanu plaukstas asinsvadu attēlu iegūšanai. Ar plaukstas asinsvadu reģistrēšanas ierīces palīdzību ir izveidota 50 cilvēku plaukstas asinsvadu attēlu datubāze, lai novērtētu sistēmas darbību. Ir novērtēta arī sistēmas kļūda un salīdzināta ar citām plaukstas asinsvadu biometrijas sistēmām. Izdarot secinājumus, darba noslēgumā ir izstrādāts kameras modulis multimodālas biometrijas sistēmas radīšanai, kas spēj reģistrēt 3 plaukstas parametrus, tādā veidā paaugstinot drošību un aizsardzību pret krāpniecību. Maģistra darbs ir izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā saistībā ar Valsts pētījumu programmu IT zinātniskā bāze un Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem. Pētījumu rezultāti par attēlu iegūšanu un apstrādi apkopoti 2 starptautiskās publikācijās un prezentēti starptautiskajās konferencēs Electronics 2009, (Kauņā) un EUROCON 2009 (Sanktpēterburgā), kā arī jaunākie rezultāti par plaukstas asinsvadu biometrijas sistēmu un drošības paaugstināšanu biometrijas sistēmās ir apkopoti un iesniegti publicēšanai. Publikācijas pievienotas pielikumos. Darbs sastāv no 105.lpp. 44.Att. 2.Tab, 7 pielikumiem. Ir izmantoti 26 literatūras avoti.
Keywords Biometrija; attēlu apstrāde; struktūru atpazīšana; plaukstas asinsvadu attēlveidošana.
Keywords in English Biometrics; image processing; pattern recognition; palm blood vessel imaging.
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 11:32:59