Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Latvijas patērētāju noskaņojuma saistība ar ienākumiem paaugstinātas inflācijas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Consumer Sentiment in Latvia in Relation to Income in an Inflationary Environment
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Andrejs Jakobsons
Anotācija Patērētāju noskaņojums apraksta patērētāju psiholoģiskos motīvus un viņu vēlmi iegādāties preces un pakalpojumus. Literatūra liecina, ka patērētāju noskaņojums ir augstāks patērētājiem ar augstākiem ienākumiem. Izpratne par patērētāju noskaņojumu ir svarīga, jo tas ir ekonomikas virzītājspēks, un šīs zināšanas uzņēmumi var izmantot darbības un stratēģijas plānošanā. Tomēr Latvijā tiek publicēta vien apkopota statistika par patērētāju noskaņojumu, kas ierobežo šī statistiskā lieluma analītisko lietderību, jo to nevar izmantot, lai prognozētu patērētāju uzvedību atkarībā no viņu ienākumu līmeņa. Lai noteiktu patērētāju noskaņojumu Latvijā, tika aptaujāti 106 respondenti. Pamatojoties uz atbildēm, katrai ienākumu grupai tika aprēķināts Mičiganas Patērētāju Noskaņojuma indekss (ICS), kā arī tika izstrādāts jauns rādītājs, kas tika nodēvēts par Patērētāju Noskaņojuma rādītāju, kas tika balstīts uz jau iegūtajiem datiem. Pētījuma rezultāti apstiprina hipotēzi, ka patērētajiem ar augstākiem ienākumiem ir augstāks patērētāju noskaņojums, kā arī atklājās, ka patērētāju noskaņojums vīriešiem ir augstāks. Datu analīzei tika izmantota gan korelācijas analīze, gan regresijas analīze. Tā kā hipotēze apstiprinājās un rezultāti ir vienisprātis pieejamo literatūru, novērojumi ļauj pielietot šīs zināšanas Latvijas tirgū. To var izmantot, lai modelētu preču piedāvājumu dažādām ienākumu grupām atkarībā no sniegto preču vai pakalpojumu veida.
Atslēgas vārdi patērētāju noskaņojums, ienākumu līmenis, patērētāju uzvedība
Atslēgas vārdi angļu valodā consumer sentiment, income level, consumer behavior
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 23:33:47