Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Izdegšana darba vietā saistībā ar darbinieka nodomu aiziet
Nosaukums angļu valodā Workplace Burnout in Relation to Employee Intention to Leave
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Muzikante
Recenzents Zanda Šmate
Anotācija Šajā rakstā ir aplūkota izdegšanas saistība ar nodomiem aiziet no darba.. Mērķis ir noskaidrot, vai pastāv saikne starp izdegšanu un nodomu pārtraukt darba attiecības, kā arī to, kā darbinieki saglabā darbu uzņēmumos, kas darbojas augsta stresa vidē. Lai to noskaidrotu, pētījuma ietvaros tika veikta aptauja, kas sastāv no 2 apakšaptaujām TIS6 un Kopenhāgenas stila aptaujas - divas no tām apvienojumā ir vērstas uz dažādiem problēmjautājumiem šajā jomā un pētniekiem un lasītājiem parāda pilnīgāku ainu. Aptaujas rezultātā tika konstatēts, ka pastāv vidēji spēcīga korelācija starp stresu darbā un respondentu tieksmi aiziet no darba. Tāpat tika konstatēts, ka gan izdegšanas darbā, gan personīgā stresa, gan tieksmes aiziet no darba vidējais līmenis ir 3,5 vai vairāk balles piecu ballu skalā, kas nozīmē vai nu neskaidru mērījumu skalu respondentiem (jāpārbauda turpmākajos pētījumos), vai arī vidēji nenormāli augstu stresa līmeni strādājošo respondentu vidū. Kā potenciālās jomas, kurās varētu veikt pētījumu attīstību, nozīmīgākās ir šādas: mainīgo lielumu izolēšana, sadarbojoties ar uzņēmumu personāla departamentiem ar fiksētiem un zināmiem stresa līmeņiem, lai radītu stabilāku datu atspoguļojumu; dažādu saistīto jomu (finanšu, psiholoģijas, psihiatrijas, personāla) zinātnieku iesaistīšana, lai noteiktu problēmas ietekmi un tās kaitējumu nozarēm. Bakalaura darba sastāv no 47 lapām un trim tabulām. Bakalaura darba valoda ir angļu valodā.
Atslēgas vārdi izdegšana, nodoms mainīt darba vietu, aiziešana no darba
Atslēgas vārdi angļu valodā burnout, turnover intention, quite-quitting
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 14.04.2023 12:03:37