Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Izdegšana darba vietā saistībā ar darbinieka nodomu aiziet
Title in English Workplace Burnout in Relation to Employee Intention to Leave
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer Zanda Šmate
Abstract Šajā rakstā ir aplūkota izdegšanas saistība ar nodomiem aiziet no darba.. Mērķis ir noskaidrot, vai pastāv saikne starp izdegšanu un nodomu pārtraukt darba attiecības, kā arī to, kā darbinieki saglabā darbu uzņēmumos, kas darbojas augsta stresa vidē. Lai to noskaidrotu, pētījuma ietvaros tika veikta aptauja, kas sastāv no 2 apakšaptaujām TIS6 un Kopenhāgenas stila aptaujas - divas no tām apvienojumā ir vērstas uz dažādiem problēmjautājumiem šajā jomā un pētniekiem un lasītājiem parāda pilnīgāku ainu. Aptaujas rezultātā tika konstatēts, ka pastāv vidēji spēcīga korelācija starp stresu darbā un respondentu tieksmi aiziet no darba. Tāpat tika konstatēts, ka gan izdegšanas darbā, gan personīgā stresa, gan tieksmes aiziet no darba vidējais līmenis ir 3,5 vai vairāk balles piecu ballu skalā, kas nozīmē vai nu neskaidru mērījumu skalu respondentiem (jāpārbauda turpmākajos pētījumos), vai arī vidēji nenormāli augstu stresa līmeni strādājošo respondentu vidū. Kā potenciālās jomas, kurās varētu veikt pētījumu attīstību, nozīmīgākās ir šādas: mainīgo lielumu izolēšana, sadarbojoties ar uzņēmumu personāla departamentiem ar fiksētiem un zināmiem stresa līmeņiem, lai radītu stabilāku datu atspoguļojumu; dažādu saistīto jomu (finanšu, psiholoģijas, psihiatrijas, personāla) zinātnieku iesaistīšana, lai noteiktu problēmas ietekmi un tās kaitējumu nozarēm. Bakalaura darba sastāv no 47 lapām un trim tabulām. Bakalaura darba valoda ir angļu valodā.
Keywords izdegšana, nodoms mainīt darba vietu, aiziešana no darba
Keywords in English burnout, turnover intention, quite-quitting
Language eng
Year 2023
Date and time of uploading 14.04.2023 12:03:37